Voorwaarden deelname XIC Innovation Award

  1. het bedrijf is gevestigd in Regio Zwolle, voornemens zich hier te vestigen of heeft een relatie met het Health Innovation Park of Polymer Science Park;
  2. de innovatie is klaar voor marktintroductie.

Beoordelingscriteria jury:

 

Onderscheidende innovatie

Een innovatie kan nieuw zijn voor een bedrijf. Is de innovatie ook nieuw voor de regio of zelfs voor Nederland? Hoe unieker de innovatie, hoe hoger de score.

 

Impact van de innovatie

Welke impact heeft de innovatie op burgers, bedrijven of maatschappelijke organisaties? Van kostenreductie, kwaliteit van leven tot een verbeterde energiehuishouding. Hoe groter de impact, hoe hoger de score.

 

Uniek samenwerkingen (cross-over activiteiten)

Veel bedrijven werken samen, ook tussen sectoren. Veelal is dit in de relatie van opdrachtgever, opdrachtnemer (een logische ketensamenwerking), maar sommige samenwerkingen zijn uniek in totstandkoming en combinatie. De jury geeft bedrijven met een verrassende samenwerking een hogere score. Dit kan een samenwerking zijn met andere sectoren of ketens. Bedrijven die out-of-the-box durven te denken! Hoe verrassender de samenwerking (cross-over), hoe hoger de score. Bijvoorbeeld doordat de innovatie tot stand gekomen is door een verbinding met een andere sector, expertisegebied of doordat de samenwerking een grensverleggende digitale, circulaire of duurzame oplossing biedt.

 

Sustainability

In welke mate is een onderneming verbonden met zijn omgeving? En wordt er verantwoordelijk gewerkt? Denk aan duurzaamheidsbeleid, circulair ondernemen en de inzet van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Is er door de ondernemer gekeken naar de impact op de leefomgeving (bijvoorbeeld sociaal, duurzaam en circulair)?

 

Marktpotentie van de innovatie

De innovatie moet een goede kans van slagen hebben op de markt. Is er voldoende potentie voor deze innovatie? Denk aan klanten, omzet, marge, marktaandeel en concurrentie. Hoe hoger de marktpotentie, hoe hoger de score.

 

Ondernemerschap

Ondernemerschap is belangrijk voor het realiseren van innovaties. Wat zijn de eigenschappen van de ondernemer(s)? De jury kijkt onder andere naar de mate van creativiteit, resultaatgerichtheid en mensgericht werken.